Hvordan lasere kan bidra til å bekjempe piratkopiering

Laser-produserte merker kan bidra til å sikre sårbare næringer.

Graverte ID-merker

Forfalskning er big business i elektronikkindustrien, og manifesterer seg på flere måter og i et stort mangfold av metoder. Det er en trussel som trenger gjennom til hvert ledd i verdikjeden, fra produsent til leverandør til sluttbruker. Det er også en voksende trussel, i henhold til en rapport fra 2017, publisert av International Trademark Association (INTA) og det internasjonale handelskammeret, som merket seg at den globale økonomiske verdien av forfalskning og personvern kan nå USD 2,3 trillioner innen 2022, sammen med ytterligere USD1,9 trillioner i forhold til de videre sosiale og økonomiske kostnadene.

Det finnes selvfølgelig måter å bekjempe forfalskning på, inkludert sammenligning av komponenter med nettbaserte databaser, forpliktelse til å bruke bare kjente leverandører, og så videre. Men det finnes kanskje ikke noe mer umiddelbart og håndpåtakelig anti-forfalskningstiltak enn gravering av originaldeler med unike og identifiserbare merker, som de du kan oppnå med et Epilog Laser-system.

Metalldeler gravert med CerMark i en Epilog CO2-lasermaskin.
Metallborbit gravert med CerMark i en Epilog CO2-lasermaskin.

En av de mest verdifulle applikasjonene av lasergravering er evnen til å påføre permanent et navn, serienummer, bedriftslogo eller annet identifiserende merke til omtrent alle typer materiale som kan tenkes - inkludert mange materiale som ofte brukes i produksjon av elektronikk. Takket være den høye oppløsningen (opptil 1,200 dpi) av Epilogs graveringssystemer, kan merker av høy kvalitet også lages innen svært små dimensjoner. Det lar seg gjøre å merke alt, fra en mobiltelefon eller PC levert av bedriften til PCB-kort, silisiumskiver og halvlederdeler.

I tillegg til egendefinerbare varemerking, støtter Epilog-systemer også unike ID-koder (UID) i form av strekkoder, datamatrisekoder og tekst som kan leses av mennesker. Disse kreves for identifisering, sporbarhet og ansvarlighet av eiendom kjøpt av den amerikanske regjeringen, og kan brukes direkte enten på en enkelt del eller et merke festet til en gjenstasnd, som ikke kan fjernes. I EU er CE-merking standardindikatoren på at et produkt oppfyller viktige krav; pålagt for et vidt spekter av produktfamilier, inkludert elektronikk, kan også disse produseres av et Epilog-system.

CE-merke
Små kretsplater gravert med en Epilog fiberlasermaskin.

Forfalskning er et snikende problem i dagens produksjonsnæring, og ikke noe enkeltverktøy kan ta for seg alle fasettene. Innføringen av et lasersystem i en hvilken som helst fase av leveringskjeden kan imidlertid representere en elegant og kostnadseffektiv løsning som går langt i å gjøre eiendeler sikrere, komponenter mer pålitelige og bedrifter mer stabile. Videre representerer riktig integrering av systemet et viktig trinn på vei mot en tryggere, sikrere verden.

For mer informasjon om bruk av lasermaskin til å lage identifiseringsmerker, kontakt oss for å sette opp en demonstrasjon med distributøren nærmest deg.

Trenger du hjelp til å bekjempe forfalskning i bransjen din? En lasermaskin kan være løsningen. Fyll ut skjemaet på denne siden for å få en brosjyre med hele produktlinjen med graverte og skårne prøver, eller ring telefonnummeret under for mer informasjon.


Telefon: +47 55506630

Få gratis brosjyre og vareprøver

Motta brosjyrer og prøver, og få mer informasjon fra oss eller den lokale forhandleren.

*
*
*
*


help desk software