Autofokusere laseren

For å oppnå optimal bilde- og kantkvalitet fokuseres laserstrålen til minst mulig punktstørrelse i punktet der den kommer i kontakt med materialet. Fokusering av laserstrålen går ganske enkelt ut på å bevege platen opp og ned for å sørge for at arbeidsstykket er i korrekt avstand fra linsen.

For å stille inn riktig bordhøyde på Fusion Laser angir du ganske enkelt materialtettheten på objektet du skal gravere. Bordet vil heves eller senkes nøyaktig til riktig høyde som er optimal for graveringen.


Flere fiberlaserfunksjonerPopulære sider

help desk software
Portions of this page translated by Google.