Fusion M2, to kilder

Med Fusions alternativ for to kilder kan du innlemme både en CO2- og en fiberlaserkilde i ett lasersystem. Hva er fordelen med to laserkilder i ett kabinett? Plass – hvis du arbeider i et miljø med begrenset plass, kan du utnytte denne plassen best mulig med utstyr som nå kan virke med enhver lasertype. For doble konfigurasjoner kan du velge mellom en 50-, 60- eller 75-watts CO2-laserer og knytte den til en 30- eller 50-watts fiberlaser. Velg kombinasjonen som passer best til bruksområdet ditt.

For maksimal kraftoverføring fra laserkilden til arbeidsstykket kreves det speil som er designet for den spesifikke bølgelengden til laserkilden. I enkelte systemer med to kilder blir optikken redusert, eller du må bytte laser og/eller optikk. Med M2 får du dedikert optikk og en dedikert strålebane for hver laserkilde, før banene kombineres før fokuseringen. Du trenger ikke bytte laserkilder eller optikk manuelt. Alt dette skjer automatisk. Laserjusteringen for begge kilder er alltid stabil og aldri redusert, noe som gir maksimal laserkraft, i tillegg til mye bedre bildekvalitet og svært rask behandlingstid for jobber, med Fusion M2.


Flere alternativer for Fusion LaserPopulære sider

help desk software
Portions of this page translated by Google.