CO2 Waveguide-laserrør av Epilog

CO2-lasere drives når CO2-gass i et forseglet rør eksiteres av RF-energi. Laseren avgir optisk energi i form av en usynlig infrarød stråle som kan brukes til å gravere, merke eller skjære på en rekke materialer.

Det er en stor forskjell i strålen som skapes av ulike laserrør. Ovalformede stråler, ujevn strømstabilitet og trege koblingshastigheter bidrar alle til bilder som er mindre skarpe og klare enn bilder som er produsert av et Epilog Laser-system med Waveguide-laserteknologi.

De patenterte Waveguide-laserrørene som brukes i Epilogs lasersystemer, produserer bransjens beste strålekvalitet. Med høyere CO2-gasstrykk, mindre strenge krav til speiljustering, raskere koblingshastigheter og mindre diameter, gir Epilogs laserrør markedets beste graverings- og skjæreresultater.


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulære sider

help desk software
Portions of this page translated by Google.