Super-Silent™-kjølevifter

Støyende maskineri i forretningen din kan gjøre det vanskelig å snakke med kunder og medarbeidere. Alle som har en laser i drift hele dagen i forretningen, har nok vært irritert på lydnivået fra laseren, men så snart du slår på et av våre systemer, vil du høre forskjellen.

Med Super-Silent™-kjøleviftene, som bare er tilgjengelige fra Epilog Laser, kan du kjøre laserutstyret under normale driftsforhold med minimal bakgrunnsstøy.

Hver reduksjon på ti desibel tilsvarer ti ganger lavere støy. Du kan holde i gang en vanlig samtale når laseren kjører, uten at du må heve stemmen!

Epilog Laser-systemer er faktisk de eneste laserne i bransjen som er stille nok til at du kan snakke i et normalt toneleie mens maskinen er i drift, selv om du står helt inntil maskinen. Med Super-Silent-kjølevifter får du et mye mer komfortabelt og produktivt arbeidsområde.


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulære sider

help desk software
Portions of this page translated by Google.