Autofokusere laseren

For å oppnå optimal bilde- og kantkvalitet fokuseres laserstrålen til minst mulig punktstørrelse i punktet der den kommer i kontakt med materialet. Fokusering av laserstrålen går ganske enkelt ut på å bevege platen opp og ned for å sørge for at arbeidsstykket er i korrekt avstand fra linsen.

To set the correct table height on the Fusion M2 Laser, simply enter the material thickness of the item you are engraving and the table will precisely raise or lower to the correct height that is optimal for engraving.


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulære sider

help desk software
Portions of this page translated by Google.