Styrespakekontroller

The Fusion M2's newly designed control panel puts the control of the laser in your hands - quite literally! The intuitive joystick control on the Fusion M2 allows you to easily raise and lower the table, move and reset your home position, use the jog feature to move the laser head, and much more.

Du kan til og med fyre av laseren direkte fra kontrollpanelet når du bruker joysticken. Ønsker du å skjære i et stykke skrapmateriale? Med vår Laser On-funksjon har dette aldri vært enklere. Du kan aktivere laseren ved å trykke på en knapp og deretter bruke joystickkontrollen til å flytte laserhodet til ønsket posisjon. Du kan skjære gjennom materialer og til og med teste ferdighetene ved å skrive navnet ditt!


More Fusion M2 Laser FeaturesPopulære sider

help desk software
Portions of this page translated by Google.